ถั่งเช่าคุณภาพพรีเมี่ยม CordyDelight

สามารถบำรุงรักษาสุขภาพการทำงานของระบบเลือดและระบบไต

รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นได้ ภายในเพียง 1 สัปดาห์แรกที่ทาน

เป็นถั่งเช่าที่ได้รับการเพาะเลี้ยงอย่างพิถีพิถัน

และเอาใจใส่ ในทุกรายละเอียด ทุกขั้นตอน  ตั้งแต่การคัดเลือกสายพันธุ์, การเตรียมสารอาหาร,  การเพาะเลี้ยงโดยปราศจากการใช้สารเคมีใดๆ ทั้งสิ้น  ตลอดจนการเลี้ยงดูภายในสถานเพาะเลี้ยงที่ได้มีการควบคุมคุณภาพของอากาศ,  อุณหภูมิ,  ความชื้น,  แสง, ตลอดจนความสะอาด  ภายในโรงเพาะเลี้ยงปลอดเชื้อที่ได้มาตรฐาน  จึงทำให้มีสารออกฤทธิ์สำคัญทางยาสูง  มีใบรับรองการตรวจวัดค่าสาระสำคัญทางยาจากห้องวิจัยของกระทรวงวิทยาศาสตร์ในทุกล๊อตของการผลิต จึงมั่นใจได้ว่า ถั่งเช่า CordyDelight มีความปลอดภัยและมีคุณภาพสูงระดับพรีเมี่ยม  ในราคาที่สมเหตุสมผล

100

ถั่งเช่า CordyDelight

ประกอบด้วยดอกเห็ดถั่งเช่าสีทองบริสุทธิ์ 100%

ให้สารออกฤทธิ์สำคัญทางยาในปริมาณที่เพียงพอเหมาะสมในแต่ละวัน ในการที่จะช่วยบำรุงร่างกาย ระบบเลือด ระบบไต ให้สมบูรณ์แข็งแรง

ถั่งเช่า CordyDelight

บรรจุในแคปซูลละ 500 Mg. โดยเครื่องจักรที่สะอาดปลอดเชื้อตามมาตราฐานสากล

แคปซูลที่ใช้บรรจุ เป็นแคปซูลที่สกัดมาจากพืช ร่างกายจึงสามารถย่อยสลายได้หมดดังเช่นพืชผักทั่วไป จึงไม่มีสารตกค้างใดๆ ทั้งสิ้น