สอบถามหรือสั่งซื้อ

ถั่งเช่าคุณภาพพรีเมี่ยม Cordy Delight

สามารถบำรุงรักษาสุขภาพ รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นได้ ภายในเพียง 1 สัปดาห์แรกที่ทาน

ไตวายคืออะไร

ไตวาย หรือ ไตล้มเหลว คือ ภาวะที่ไตสูญเสียการทำงาน จนไม่สามารถขับของเสียในร่างกายออกทางปัสสาวะได้  โดยที่ในแต่ละปีจะมีผู้เสียชีวิตจากโรคไตเป็นลำดับต้นๆ ในบรรดาโรคทั้งหลาย  ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ป่วยโรคไตมักจะไม่ค่อยมีอาการแสดงให้เห็นเด่นชัดนัก  ซึ่งเมื่อมีอาการแสดงเด่นชัดแล้วนั้น  อาการก็อาจจะอยู่ในขั้นที่รุนแรงแล้ว

© Copyright - cordydelight